HAKKIMIZDA

Türkiye Aile Sağlığı Ve Planlaması Vakfı

31.12.2012 Tarihli Vakıf Bilançosu

 

V A R L I K L A R   (Aktif)

K A Y N A K L A R   (Pasif)

 

2011

2012

 

2011

2012

 

Cari Dönem

Cari Dönem

 

Cari Dönem

Cari Dönem

I-Dönen Varlıklar

5.037.684,55

5.478.032,25

I-Kısa Vadeli Yabancı Kayn.

       544.434,90

      888.604,99

A-Hazır Değerler

4.957.868,84

5.363.567,23

A-Ticari Borçlar

   

   1-Kasa

605,27

61,97

   1-Satıcılar

        68.058,21

       10.851,42

   2-Alınan Slipler

 

48.900,00

 

   3-Bankalar

4.612.810,94

4.953.005,42

B-Ödenecek Vergi Ve Diğer Yüküm.

   

   4-Banka Fonları

23.857,03

241,44

   1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar

          9.450,79

       11.879,20

   5-Kamu Kesimi Tahv. Snt Ve Bon.

320.595,60

361.358,40

   2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri

        10.139,64

       12.061,29

 

 

B-Alacaklar

          58.062,85

        68.242,03

C-Gelecek Ayl.Ait Gelir Ve Gid.Tah.

   

   1-İktisadi İşletme

          58.062,85

        58.842,03

   1-Gelecek Ay Giderleri

   

   2-Verilen  Avanslar

                     -     

          9.400,00

   2-İş Avansları

 

            702,75

     

D-Gelecek Yıla Devreden Şartlı Bağ

456.786,26

      853.110,33

C-Verilen Depozito Ve Tem.

                  9,00

                9,00 

 

 

 

 

 

 

 

D-1)Gelecek Aylara Ait Öde.

            1.317,51

          2.127,69

 

 

 

 

 

E-2)Gelecek Aylara Ait Gelirler.

          20.426,35

        44.086,30

 

 

 

 

II-Duran Varlıklar

        771.575,99 

     830.938,26

II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

   

  D-Maddi Duran Varlıklar

         

     6-Demirbaşlar

   

III-Öz Kaynaklar

    5.265.825,64

   5.421.365,52

        Binalar

        761.054,74 

      820.417,01

  A-Ana Varlık

    4.994.611,11

   5.053.973,38

        Taşıtlar

                     -     

                   -     

  B-Sermaye Yedekleri

       137.114,58

      137.114,58

        Demirbaş

          10.521,25 

        10.521,25

     3-Maddi Duran Var.Yen.Değ.Artışları

   

     8-Birikmiş Amortisman (-)

   

  D-Geçmiş Yıldan Devr. Gelir Fazlası

   
     

  E-Cari Yıl Gelir Fazlası

       134.099,95

      230.277,56

  H-Diğer Duran Varlıklar

     

 

 

     1-Gelecek Yıl.İndirilecek Kdv.

     

 

 

Iv-Sermaye İktisadi İşl.İştiraki

            1.000,00

          1.000,00

 

 

 

 

  I- Dönem Net Zarar

                     -     

                   -     

 

 

 

 

Toplam

     5.810.260,54

   6.309.970,51

Toplam

    5.810.260,54

   6.309.970,51

             

 
32.YIL

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Bize Ulaşın

+90 (212) 257 79 41

info@tapv.org.tr

Turuncu Tasarım 2013 | Powered by TCMS