PROGRAMLAR

KİDOG, 1995 yılında kadının eğitimi, sağlığı ve yasal hakları için çalışan 19 sivil toplum kuruluşu tarafından kurulmuştur. 1997 yılı süresince de faaliyetlerini devam ettirmiştir. 3-4 Ekim 1997 tarihlerinde onsekiz üye kuruluşunun gerçekleştirdiği seminerlerle medyaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

 

KİDOG kadın hakları konusunda uluslararası konferanslarda (1994 Kahire ve 1995 Pekin) alınan kararların yerel sivil toplum kuruluşları düzeyinde benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için bir proje geliştirilmiştir. Kahire ve Pekin Eylem Programlarının uygulanmasına yönelik destek oluşturmayı hedefleyen KİDOG projesinin tanıtımına yönelik mesajlar tanımlanmış, çalışmayı hedefine ulaştıracak bir broşürün taslak metni ve iş planı hazırlanmıştır.

 

Vakfımız KİDOG’un aktif bir üyesidir.
34.YIL

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Bize Ulaşın

+90 (212) 257 79 41

info@tapv.org.tr

Turuncu Tasarım 2013 | Powered by TCMS