PROGRAMLAR

 

NAR TANELERİ PROJESİ ÇOCUK GÜÇLENDİRME PROGRAMI

 

Boyner Holding ve Grup Şirketleri’nin sosyal sorumluluk projesi olan Nar Taneleri Projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı yetiştirme yurtlarından yetişmiş 18-24 yaş arası genç kadınların, eğitime devamlarını teşvik etmeyi, kişisel gelişimlerini ve iş arama becerilerini geliştirerek iş gücü piyasasına katılımlarının desteklenmesini, cinsiyete dayalı ayrımcılıktan kaynaklanan sorunlarının çözümüne katkı sunulmasını ve mentörlük sistemini de işleterek sosyo-ekonomik açıdan yol göstericilerle birlikte yetiştirilmelerini amaçlamaktadır.

 

2009 yılından bu yana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Boyner Holding önderliğinde, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÇHGM), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Türkiye Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN) ortaklığında yürütülen projeye, 2013 yılı itibariyle Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) katkı sunmaya başlamıştır.  

 

2009-2013 yılları arasında 18-24 yaş arası genç kadınlara yönelik çalışmaları içeren projenin, 2013-2015 yılları arasında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri’nde yürütülmesi planlanmıştır. “Nar Taneleri Projesi Çocuk Güçlendirme Programı” olarak isimlendirilen projenin bu ikinci ayağının amacı, ÇHGM’ye bağlı Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri’nde yetişen çocukların;

 

Ø  Kendilerini tanımalarını,

Ø  Kişisel ve psikolojik gelişimlerini,

Ø  Sosyalleşmelerini & toplumsal kabullerini,

Ø  Sorumluluk alma becerilerini ve birey olma süreçlerini,

Ø  Değerlerini geliştirmelerini,

Ø  Eğitime devamlarını ve akademik başarılarını,

Ø  Yetenek ve ilgileri uyarıca yüksek öğretim seçimlerini,

Ø  Staj fırsatları ile çalışma yaşamına hazırlanmalarını,

Ø  Meslek seçimi danışmanlığı almalarını,

Ø  Doğru bilgi kaynaklarına ve modellerine erişimlerini desteklemektir.

 

TAP Vakfı; “Nar Taneleri Projesi Çocuk Güçlendirme Programı” kapsamında, Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri’nde görev yapan grup-ev sorumluları ile bakım elemanlarını çocuklarla ve ergenlerle çalışma konusunda daha güçlü ve donanımlı bir noktaya taşımak amacıyla temel eğitimler, tamamlama eğitimleri ve süpervizyon çalışmaları gerçekleştirmiştir.

 

Çalışmalar; Eğitimci Efsun Sertoğlu, Psikolojik Danışman Kadir Akbulut ve Klinik Psikolog Birgül Haznedaroğlu* tarafından yürütülmüştür.

 

2013 yılında, Nar Taneleri Projesi Çocuk Güçlendirme Programı kapsamında, Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri’nde görev yapan grup-ev sorumluları ile bakım elemanlarını çocuklarla ve ergenlerle çalışma konusunda daha güçlü ve donanımlı bir noktaya taşımak amacıyla temel eğitimler gerçekleşleştirilmiştir.

 

Sivas, Diyarbakır, Bursa ve Samsun olmak üzere 4 ilde gerçekleştirilen ve 2’şer günlük farklı iki program şeklinde planlanan eğitimlerle 72 grup-ev sorumlusu ve 99 bakım elemanına ulaşılmıştır.

 

Eğitimler kapsamında; etkili iletişim, dinleme ve kendini ifade etme, gelişim alanları, ergenlik dönemi değişimleri, ergenin bedensel sağlığı, olumlu davranış geliştirme ve sorumluluk bilinci, çatışma çözümü ve krize müdahale konuları ele alınmıştır.

 

2014 yılında projenin ikinci ayağında ihtiyaç duyulan yeni konuları paylaşmak ve temel eğitimde aktarılan bilgiler doğrultusunda yapılan uygulamaların olumlu veya olumsuz sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Sivas, Diyarbakır, Bursa ve Samsun’da tamamlama eğitimleri yapılmış, İstanbul’da tamamlama eğitimine katılan meslek elemanlarına yönelik toplu bir eğitim düzenlenmiştir.

 

Tamamlama eğitimlerine katılan meslek elemanlarının dağılımı şöyledir:

 

İl

Grup-Ev Sorumlusu

Bakım Elemanı

Sivas

14 Kişi

28 Kişi

Diyarbakır

17 Kişi

20 Kişi

Bursa

15 Kişi

25 Kişi

Samsun

16 Kişi

24 Kişi

 

İstanbul’daki Meslek Elemanı Tamamlama Eğitimi’ne ise 24 meslek elemanı katılım göstermiştir.

 

Projenin üçüncü eğitim ayağında ise temel eğitim ve tamamlama eğitimlerinden sonra yapılan uygulamaları değerlendirmek ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamak amacıyla yine Sivas, Diyarbakır, Bursa ve Samsun’da süpervizyon çalışmaları düzenlenmiştir.

Süpervizyon çalışmalarına katılan meslek elemanlarının dağılımı şöyledir:

 

İl

Grup-Ev Sorumlusu

Bakım Elemanı

Sivas

16 Kişi

7 Kişi

Diyarbakır

16 Kişi

7 Kişi

Bursa

10 Kişi

10 Kişi

Samsun

19 Kişi

9 Kişi* Sadece Sivas ilindeki temel eğitimde görev yapmıştır. 

 
34.YIL

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Bize Ulaşın

+90 (212) 257 79 41

info@tapv.org.tr

Turuncu Tasarım 2013 | Powered by TCMS