PROGRAMLAR

 

Eğitime katılan kadınlar hakkında bilgi

2013-14 eğitim döneminde KSEP uygulanan kadınların özeliklerinin tanımlanması için rastlantısal örneklem yöntemi ile (ulaşılan kadınların %50’si) 504 kadına tanılama formu dolduruldu.

Tanılama formu SPSS 11 ile değerlendirildi. Bulgular aşağıda yer almaktadır.

Tablo 1. Doğurgan Çağ Kadınların Demografik Bilgileri 

N:504

 

n

%

Yaş

 

<20 yaş

85

16,6

20-29 yaş

149

29,5

30-39 yaş

146

28,9

40-49 yaş

104

20,6

>49 yaş

20

3,9

Eğitim

Okur-yazar değil

52

10,3

Okur-yazar

42

8,3

İlk öğretim

188

37,3

Lise

146

28,9

Üniversite

76

15,07

Medeni hal

Evli

316

62,6

Bekar

188

37,3

Evlilik yaşı

n:316

<20 yaş

163

51,5

20-29 yaş

146

46,2

30-39 yaş

7

2,2

>40 yaş

0

 

Aile tipi

Çekirdek aile

386

76,5

Geniş aile

118

23,4

Sağlık güvencesi

Var

401

79,5

Yok

103

20,4

 

Tablo 2. Doğurgan Çağ Kadınların Obstetrik Bilgileri

(N=295)

 

 

İlk doğum yaşı

n:295

<20 yaş

87

29,4

20-29 yaş

194

65,7

30-39 yaş

14

4,7

>40 yaş

0

 

Gebelik Sayısı

n:309

1-2 gebelik

135

43,6

3-4 gebelik

112

36,2

>4 gebelik

62 

20

Doğum Sayısı

n: 295

1-2 doğum

176

59,6

3-4 doğum

92

31,1

>4 doğum

27

5,3

 

Kadınların %29,5’i 20-29 yaş aralığında; %62,6’sının evli olduğu, evli olanların %51,5’inin 20 yaşın altında evlendiği; %37,3’ünün ilkokul mezunu olduğu; %79,5’inin sağlık güvencesine sahip olduğu; %61,3’ünün gebelik yaşadığı ve %29,4’ünün 20 yaşın altında ilk doğumlarını yaptığı belirlenmiştir
34.YIL

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Bize Ulaşın

+90 (212) 257 79 41

info@tapv.org.tr

Turuncu Tasarım 2013 | Powered by TCMS