PROGRAMLAR

 

KSEP EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ

 

TAPV, Kadın Sağlığı Eğitim Programı’nı uygulamaya karar veren kurum ve kuruluşların görevlendirdiği eğitici adaylarına yönelik olarak, iki bölüm halinde, 5+5=10 günlük eğitici eğitimi programları düzenlemektedir.

 

Eğitici Eğitiminin Amacı; Kadın sağlığı kapsamında kadınların sağlık bilincinin yükseltilebilmesi için eğitim ve danışmanlık hizmeti sunabilme konusunda eğiticilere bilgi, tutum ve davranış kazandırmaktır.

 

İşbirliği yapılan kurumlardan eğitici eğitimi için aday kişiler görevlendirilir.

 

KSEP eğitimcileri;

·       İnsan haklarına ve cinsel haklara saygılı ve eğitim etiği çerçevesinde çalışabilmeli,

·       Etkin iletişim tekniklerini kullanarak eğitim/danışmanlık yapabilmeli,

·       KSEP modülleri doğrultusunda, belirli bir sistematik ve standartta eğitim/danışmanlık verebilmeli,

·       Eğitim/danışmanlık hizmetini verirken KSEP materyallerini etkin kullanabilmelidir.  

 

Program, soru-cevap, beyin fırtınası, grup çalışması, demonstrasyon, rol yapma, uygulama gibi yöntemler kullanılarak interaktif şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, her katılımcının, eğitim modüllerinden ikisini seçerek grup eğitimi şeklinde sunum yapması sağlanır ve geri bildirim verilir.

 

Kasım 2010 - Kasım 2014 tarihleri arasında 11 KSEP eğitici eğitimi gerçekleştirmiştir. Bu eğitimlere 191 eğitici adayı katılmıştır.

1. Grup Eğitici Eğitimi Programı (İstanbul) 22-26 Kasım 2010 / 24-28 Ocak 2011

2. Grup Eğitici Eğitimi Programı (İstanbul) 10-14 Ocak 2011 /  07-11 Şubat 2011

3. Grup Eğitici Eğitimi Programı (Şanlıurfa) 14-18 Mart 2011 / 11-15 Nisan 2011

4. Grup Eğitici Eğitimi Programı (İstanbul) 19-23 Eylül 2011 / 17-21 Ekim 2011

5. Grup Eğitici Eğitimi Programı (Diyarbakır) 03-07 Ekim 2011 / 31 Ekim-4 Kasım 2011

6. Grup Eğitici Eğitimi Programı (İzmir) 12-16 Mart 2012 / 23-37 Nisan 2012

7. Grup Eğitici Eğitimi Programı (Şanlıurfa) 17-21 Eylül 2012 / 8-12 Ekim 2012

8. Grup Eğitici Eğitimi Programı (Van)  24-28 Eylül 2012 / 15-19 Ekim 2012

9. Grup Eğitici Eğitimi Programı (Eskişehir) 4-8 Şubat 2012 / 11-15 Mart 2013

10. Grup Eğitici Eğitimi Programı (İstanbul) 09-13 Eylül 2013 / 07-11 Ekim 2013

11. Grup Eğitici Eğitimi Programı (İzmir) 13-17 Eylül / 3-7 Kasım 2014

 

Kadın Sağlığı Eğitim Programı 11. eğitici eğitimi kapsamında 13-17 Eylül-3-7 Kasım 2014 tarihlerinde İzmir Bornova Öğretmen evinde 20 eğitmen adayı ile gerçekleştirildi. 

İstanbul Avcılar Belediyesi’nde geçen yıl bir eğitici adayının katılımı ile KSEP çalışmaları başlatılmıştı. Bu yıl iki yeni eğitici adayının daha katılmasıyla Avcılar Belediyesi KSEP çalışmalarını arttırıyor. İstanbul’dan ilk defa bir eğitici adayını katan ASASEM- Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, bu yıl KSEP ile daha fazla göçmen ve sığınmacılara ulaşacak. 
34.YIL

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Bize Ulaşın

+90 (212) 257 79 41

info@tapv.org.tr

Turuncu Tasarım 2013 | Powered by TCMS